หน้าแรก กิจกรรม ข่าวสาร กองทุนพี่ดูแลน้อง กองทุนบัวบาน facebook
นักเรียนเก่าปทุมคงคา
รร.ปทุมคงคา
รร.ปทุมคงคา สมุทรปราการ
ชมรมครูเก่า
ครูเก่ารุ่นแรก
ครูเก่าปี2470-2543
นับรุ่นนักเรียนเก่าปทุมคงคา
ระเบียนรายชื่อนักเรียนเก่าปทุมคงคา
 
 

 

 

 

       ขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวปทุมคงคา ร่วมบริจาคสร้างอาคาร 4 ชั้น ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 80 เมตร สูง 4ชั้น เพื่อเป็นอาคารหอประชุมบนชั้นสามและสี่ (เจาะทะลุ) ชั้นสองเป็นโรงอหาร ชั้นล่างเป็นห้องเรียน 9 ห้องให้กับโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ท่านที่บริจาคตั้งแต่ 10,000.00บาท ขึ้นไป ทางโรงเรียนจะจารึกชื่อท่านไว้บนป้ายผู้บริจาคติดตั้งหน้าอาคาร และสามารถนำหนังสือขอบคุณไปลดหย่อนภาษีได้ครับ

สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขานานาเหนือ ชื่อนางอุบล เตชะโกสิต เลขที่

063-2-79960-3

รายนามผู้ร่วมบริจาค

รายการ  รายรับ 
คุณจัตวา คุณอุบล  เตชะโกสิต               30,000.00
คุณสุขุม ไชยกุล               20,000.00
คุณณัฐพงษ์  ปิยะพันธ์                     500.00
คุณประวิณ สกุลพิชัยรัตน์                     500.00
คุณโกมล  ศรีบางพลีน้อย               10,000.00
นักเรียนเก่ารุ่น 92                 1,000.00
คุณภัทราวุธ  สุขเกษม                     500.00
คุณวรวุฒิ  สวัสดี                     500.00
พลเอกชัยชนะ  นาคเกิด               10,000.00
คุณสกนต์  จันทร์จารุ                 1,000.00
คุณชูศักดิ์  มัญชุวาท                 1,000.00
น.ส. นริศรา กังวานพรชัย               20,000.00
นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข               20,000.00
น.ส.จุรีย์พร ไพศาลศรีสมสุข               20,000.00
น.ส.ภิภัทร ไพศาลศรีสมสุข               20,000.00
นายฐิติวุฒิ ไพศาลศรีสมสุข               20,000.00
คุณเอนก  นิลพนาพรรณ               10,131.16
คุณมงคล  สาริสุต                 1,000.00
นักเรียนเก่ารุ่น 88               11,088.00
   
   
รวมเป็นเงิน             197,219.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเพื่อนปทุมคงคา 74
รายรับ- รายจ่าย
เพื่อนปทุมคงคา74
Facebook
สโมสรนักเรียนเก่าปทุมคงคา
โรงเรียนปทุมคงคา
Patumkongka Fc
patumkongka bas
Pk Station
วงโยธวาทิต
กองทุนพี่ดูแลน้อง
นักเรียนเก่ารุ่น 68
นักเรียนเก่ารุ่น 74
นักเรียนเก่ารุ่น 80
นักเรียนเก่ารุ่น 88
 
 
 

จัดทำโดย คณะประทุมคงคา
คุณเช้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่.

AmazingCounters.com