พระยาสีมานนทปริญญา(พระครูใบฎีกาเหลียน)

ครูคนแรก

 

 

ขุนจรรยาวิจัย (ครูสารี  มะกรสาร)

นักเรียนเก่าหมายเลข ๑
ครูเก่าปทุมคงคารุ่นแรก             ครูเก่า๒๔๗๐-๒๕๔๓         อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน

"รักเพื่อน  เคารพพี่  ดูแลน้อง  บูชาครู  เชิดชูสถาบัน"
 
ประวัติโรงเรียนปทุมคงคา สมาคมนักเรียนเก่า นักเรียนเก่า รุ่นนักเรียนเก่า ระเบียนรายชื่อ

รายนามผู้ร่วมบริจาคสร้างโดมพระยาสีมานนทปริญญา "๑๑๐ปีปทุมคงคา"      

 

พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์
อดีตนายกรัฐมนตรี
นายไพโรจน์  วายุภาพ
อดีตประธานศาลฏีกา

 

พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ
ป.ค.9180
พลเอกยุทธศิลป์   โดยชื่นงาม
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
ป.ค.8963
พลเอกกสิกร  คีรีศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
ป.ค.8313
พลเอกนิพนธ์  ปานมงคล
เจ้ากรมการทหารช่าง
ป.ค.8916
นายสมศักดิ์   รังสิโยภาส
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ป.ค.9928
ศ.นพ.ประดิษฐ์  ปัญจวีณิน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปิยมหาราชการุณย์
ป.ค.12365
รศ.นพ.สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ป.ค.13215

นักเรียนเก่าปทุมคงคาที่รวบรวมได้

นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 68  (เข้า ม.ศ.1 ปี2510 และ ม.ศ.4 ปี2513)                                  นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 74 (เข้า ม.ศ.1 ปี 2516 และ ม.ศ.4 ปี 2519)       

         นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 77 (เข้า ม.ศ.1 ปี 2519 และ ม.ศ.4 ปี 2522)                                       นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 79 (เข้า ม.ศ.1 ปี 2521 และ ม.ศ. 4 ปี 2524)                 

นักเรียนเก่าปทุมคงคา รุ่น 79/1 (เข้า ม.1 ปี 2521 และ ม.4 ปี 2524 )

 เลือดปทุมคงคา ข้อความครูอาวุโส ครูเอิบสิน ปทุมคงคาที่รัก ของครูไพรัตน์  วรภักดี  อาลัยครูศรีบังอร  อยู่เจริญ   
วงโยธวาทิต โรงเรียนปทุมคงคา  อาลัยครูเจริญ  โสตถิพันธุ์    

ฯพณฯพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์

                 “สำหรับนักเรียนเก่าที่ห่างเหินจากโรงเรียนไปบ้าง ก็ขอให้กลับรำลึกถึงความหลังเก่าๆ

ที่จะช่วยกันสร้างสรรค์เท่าที่จะทำได้ตามมีตามเกิด  อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจของรุ่นน้องๆ”

จากบทความ แด่ชาวปทุมคงคา วารสารครบรอบ ๘๔ ปี โรงเรียนปทุมคงคา

 

คุณเป็นคนที่ Website counter

google